Uwagi i stanowiska do projektów zmian w prawie łowieckim:

 • Ustawa z dnia 13 października 1995 r., z późniejszymi zmianami:  zobacz
 • Uwagi koalicji Niech Żyją! do zmian z 6 stycznia 2015, w ramach konsultacji społecznych do projektowanych przez Ministra Środowiska zmian w prawie łowieckim:  pobierz
 • Postulaty koalicji Niech Żyją! w związku z nowelizacją ustawy Prawo łowieckie:  pobierz
 • Wersja skrócona:  pobierz
 • Społeczne poprawki do nowelizacji Prawa łowieckiego 2018:  pobierz

 


Stanowisko Koalicji Niech Żyją! w sprawie specustawy ASF i zmian w innych ustawach (16.01.2018):

 • Stanowisko Koalicji Niech Żyją! wobec zapowiedzi zmian w problematyce ustawodawczej objętej specustawą dotyczącą chorób zakaźnych zwierząt:  pobierz
 • Społeczne poprawki do Ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz rządowego projektu Ustawy o zmianie ustawy prawo łowieckie:  pobierz

 


Opinie i stanowiska do nowelizacji Ustawy Prawo łowieckie w zakresie praw obywatelskich i konstytucyjnych gwarancji ochrony przyrody:

 • Opinia Rzecznika Praw Obywatelskich – Adam Bodnar (27.09.2016):  pobierz
 • Opinia Państwowej Rady Ochrony Przyrody (12.01.2015):  pobierz
 • Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (08.06.2015):  pobierz

 


Opinie w sprawie zakazu udziału dzieci w polowaniach:

 • Petycja o zakaz udziału dzieci w polowaniach – Komitet Ochrony Praw Dziecka, Fundacja Dzieci Niczyje, UNICEF, Niebieska Linia (9.03.2015):  pobierz
 • Opinia Marka Michalaka Rzecznika Praw Dziecka (12.03.2018):  pobierz
 • Opinia Rzecznika Praw Dziecka (30.03.2015): pobierz
 • Apel do MEN (6.05.2015): pobierz
 • Poparcie przez MEN petycji o zakaz udziału dzieci w polowaniach (19.05.2015): pobierz
 • Opinia Prof. Tomasza Pietrzykowskiego (09.07.2015): pobierz
 • Opinia Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (26.05.2015): pobierz
 • Opinia Komitetu Psychologii PAN (29.05.2015): pobierz
 • Stanowisko Naukowców Uniwersytetu Śląskiego (08.06.2015): pobierz

 


Opinie w sprawie wykorzystywania żywych zwierząt w treningach, sprawdzianach, próbach pracy i konkursach psów myśliwskich i ptaków łowczych:

 • Opinia w sprawie szkolenia psów myśliwskich – dyrektor CEK “Psia Watacha” Magda Urban (10.03.2018): pobierz
 • Opinia na temat szkolenia psów myśliwskich – dr hab. Prof. UAM Hanna Mamzer (11.03.2018): pobierz

 


Opinie w sprawie obowiązku regularnych badań myśliwych:

 • Opinia w sprawie obowiązku regularnych badań psychologicznych i okulistycznych myśliwych – konsultant krajowy w dziedzinie medycyny pracy Paweł Wdówik (13.03.2018): pobierz