Analiza pojedynczych gatunków w ramach parków narodowych (szczegółowe dane można znaleźć tutaj). Dane o populacji (“P“) i zabitych osobnikach (“Z“) czterech gatunków na przestrzeni lat: dzika, sarny, jelenia szlachetnego i łosia. Domyślnie wczytane są dane dotyczące dzika.

Pod tabelą znajduje się wykres z liczbą zabitych osobników w poszczególnych parkach narodowych. Jest to wykres kumulacyjny, tj. każdy z parków jest niejako kolejną warstwą na wykresie. Dzięki temu łatwo można dostrzec sumaryczne ilości zabijanych zwierząt i udział poszczególnych parków (szczególnie tych z największą liczbą odstrzałów). Wykres zmienia się automatycznie w zależności od wybranego gatunku (z listy nad tabelą). Poszczególne parki narodowe w legendzie wykresu można “odznaczyć”, ukrywając ich oś na wykresie.