Analiza pojedynczych gatunków w ramach parków narodowych (podstawowe informacje o parkach i szczegółowe statystyki zwierząt można znaleźć tutaj). Dane o populacji (“P“) i zabitych osobnikach (“Z“) czterech gatunków na przestrzeni lat: dzika, sarny, jelenia szlachetnego i łosia. Domyślnie wczytane są dane dotyczące dzika, możliwość wyboru innego gatunku w lewym panelu. Dla własnej analizy można również pobrać plik Excel

 

Wykres z liczbą zabitych osobników w poszczególnych parkach narodowych. Jest to wykres kumulacyjny, tj. każdy z parków jest niejako kolejną warstwą na wykresie. Dzięki temu łatwo można dostrzec sumaryczne ilości zabijanych zwierząt i udział poszczególnych parków (szczególnie tych z największą liczbą odstrzałów). Wykres zmienia się automatycznie w zależności od wybranego gatunku. Poszczególne parki narodowe w legendzie wykresu można "odznaczyć", ukrywając w ten sposób ich oś na wykresie.