Analiza pojedynczych parków narodowych (podstawowe informacje o parkach i szczegółowe statystyki zwierząt można znaleźć tutaj). Dane o populacji (“P“) i zabitych osobnikach (“Z“) czterech gatunków na przestrzeni lat: dzika, sarny, jelenia szlachetnego i łosia. W pierwszej kolumnie po rozwinięciu za pomocą znaku “+” można zobaczyć informacje o roku założenia parku i powierzchniach (ogólnej, lasów, ochrony ścisłej, ochrony ścisłej lasów). Domyślnie wczytane są dane pierwszego z parków (możliwość wyboru dowolnego z listy w panelu po lewej stronie). Dla własnej analizy można również pobrać plik Excel

 

 

Wykres z liczbą zabitych osobników w poszczególnych latach (zmienia się automatycznie w zależności od wybranego parku narodowego). Poszczególne gatunki w legendzie wykresu można "odznaczyć", ukrywając w ten sposób ich oś na wykresie.