Analiza pojedynczych parków narodowych (szczegółowe dane można znaleźć tutaj). Dane o populacji i zabitych osobnikach czterech gatunków na przestrzeni lat: dzika, sarny, jelenia szlachetnego i łosia. W pierwszej kolumnie po rozwinięciu za pomocą znaku “+” można zobaczyć informacje o roku założenia parku i powierzchniach (ogólnej, lasów, ochrony ścisłej, ochrony ścisłej lasów). Domyślnie wczytane są dane pierwszego z parków (możliwość wyboru dowolnego z listy).

Pod tabelą znajduje się wykres, zmienia się automatycznie w zależności od wybranego parku narodowego (z listy nad tabelą). Poszczególne gatunki w legendzie wykresu można “odznaczyć”, ukrywając ich oś na wykresie.