Zamierzamy złożyć wniosek do ministra środowiska o wprowadzenie bezterminowego moratorium na odstrzał wszystkich gatunków dzikich ptaków. Nasz wniosek poprzemy źródłami naukowymi, wykazując negatywny wpływ polowań na dobrostan środowiska. Liczne opracowania dowodzą, iż polowania stanowią zagrożenie dla gatunków objętych ochroną, a także dla człowieka, z powodu olbrzymich ilości ołowiu wprowadzanych do wód i ziemi przez myśliwych.

Jesteśmy przekonani, iż adresaci naszego wniosku w Ministerstwie Środowiska uznają, iż interes ochrony przyrody i ochrony środowiska, w którym żyje ponad 38 milionów obywateli naszego kraju jest ważniejszy, niż interes bardzo wąskiej grupy osób, która ze strzelania do ptaków uczyniła sobie rozrywkę.