Dane statystyczne i analizy

W tym dziale znajdziecie Państwo wiele tabel i wykresów, wierzymy że będą przydatne w pracy na rzecz analizy i ograniczania wpływu myśliwych i polowań w Polsce. Wszystkie te informacje trudno uzyskać samodzielnie, szczególnie w tak przystępnej postaci. O ile nie zaznaczono inaczej przy danej tabeli/wykresie, to źródłem informacje są dane publikowane przez Lasy Państwowe i Polski Związek Łowiecki, dostępne w materiałach Głównego Urzędu Statystycznego, Bazy Danych o Lasach i publikacjach Stacji Badawczej PZŁ Czempiń. Uwaga! Przy pracy z danymi należy mieć świadomość, że zostały przygotowane i opublikowane przez samych myśliwych i leśników. Ich wartość merytoryczna i zgodność ze stanem faktycznym w wielu miejscach jest bardzo dyskusyjna. Dotyczy to np. szacunków stanów populacji, które nie są oparte o żadne naukowe metody monitoringu i od wielu lat krytykowane przez organizacje przyrodnicze i naukowców w Polsce. Podobnym błędem obarczone są również liczby zabitych ptaków, bez podziału na poszczególne gatunki, często źle rozpoznane, znacznie zaniżone, nie uwzględniające ptaków zmarłych w wyniku ran i zatrucia ołowiem.

W przypadku danych pochodzących z planów łowieckich rok oznacza okres r-1/r, czyli np. rok 2018 dotyczy okresu 2017/2018 (zwyczajowo od kwietnia do marca).

Jeśli w Państwa pracy naukowej/dziennikarskiej/przyrodniczej potrzebne są dane w innych układach, prosimy o kontakt. Wszelkie wątpliwości, zauważone błędy i sugestie również prosimy zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego. Udostępniamy setki tysięcy rekordów i zależy nam bardzo na ich rzetelności i wiarygodności (tj. przede wszystkim na zgodności ze źródłami).

Przedstawiamy następujące, szczegółowe analizy. Każda z tabel ma również możliwość eksportu do plików Excel/CSV/PDF, co pozwoli na samodzielną obróbkę tych informacji.


 

Poniżej prezentujemy kilka wykresów, podsumowujących w dość ogólny sposób wszystkie szczegółowe tabele. Poszczególne elementy wykresów można ukrywać, klikając na odpowiadających im opisach w legendzie.