Udostępniamy szereg szczegółowych analiz, opartych o tabele i wykresy:

Wierzymy że będą przydatne w pracy na rzecz analizy i ograniczania wpływu myśliwych i polowań w Polsce. Źródłem są dane publikowane przez Lasy Państwowe i Polski Związek Łowiecki (w tym publikacjach Stacji Badawczej PZŁ Czempiń), dostępne w materiałach Głównego Urzędu Statystycznego i Bazy Danych o Lasach. Uwaga! Należy mieć świadomość, że dane zostały przygotowane i opublikowane przez samych myśliwych i leśników. Ich wartość merytoryczna i zgodność ze stanem faktycznym w wielu miejscach jest bardzo dyskusyjna. Dotyczy to np. szacunków stanów populacji, które nie są oparte o żadne naukowe metody monitoringu. Od wielu lat są krytykowane przez organizacje przyrodnicze i naukowców w Polsce. Podobnym błędem obarczone są również liczby zabitych ptaków, bez podziału na poszczególne gatunki, często źle rozpoznane, znacznie zaniżone, nie uwzględniające ptaków zmarłych w wyniku ran i zatrucia ołowiem.

W przypadku danych pochodzących z planów łowieckich rok oznacza okres r-1/r, czyli np. rok 2018 dotyczy okresu 2017/2018 (zwyczajowo od kwietnia do marca).

Jeśli potrzebujecie Państwo danych do własnych analiz, udostępniamy plik Excel zawierający (w wielu arkuszach) wszystkie dane prezentowane na tej stronie (nie zawiera jednak żadnych wykresów).

Komplet danych w pliku Excel

Jeśli w Państwa pracy naukowej/dziennikarskiej/przyrodniczej potrzebne są dane w innych układach, prosimy o kontakt. Wszelkie wątpliwości, zauważone błędy i sugestie również prosimy zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego. Udostępniamy setki tysięcy rekordów i zależy nam bardzo na ich rzetelności i wiarygodności (tj. przede wszystkim na zgodności ze źródłami).