• Wniosek złożony przez Niech Żyją! do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o objęcie ochroną gatunkową 13 gatunków ptaków, które obecnie są ptakami łownymi:  pobierz

Ekspertyzy naukowe:

 • Opinia o legalności polowań  pobierz
 • Opinia o możliwości identyfikacji ptaków łownych  pobierz
 • Opinia o wpływie polowań na ptaki  pobierz
 • Problem ekspertyzy ekonomicznej dotyczącej wpływu polowań na ptaki  pobierz
 • Raport IUCN: głowienka, czernica, łyska i cyraneczka – stan populacji w Polsce i wpływ gospodarki łowieckiej zobacz

Amunicja ołowiana:

 • Apel naukowców z Europy i Kanady w sprawie amunicji z ołowiu  pobierz
 • Potential health risks to adults and children in the UK from exposure to dietary lead in gamebirds shot with lead ammunition  pobierz
 • Impact of lead ammunition on Wildlife, the Environment and Human health (w jęz. angielskim)  pobierz
 • Lead Poisoning: Historical Aspects of a Paradigmatic “Occupational and Environmental Disease” (w jęz. angielskim)  zobacz
 • Health and Environmental Risks from Lead-based Ammunition: Science Versus Socio-Politics (w jęz. angielskim)  zobacz
 • AEWA: Phasing out the use of lead shot for hunting in wetlands: zobacz
 • CIC Workshop Report Sustainable Hunting Ammunition (w jęz. angielskim)  zobacz

Popularność łowiectwa:


Spis literatury:

 • Bibliografia i źródła naukowe kampanii Niech Żyją! (169 pozycji, są również szczegółowo rozpisane w dziale ‘Książki i artykuły’):  pobierz