Wykaz nadleśnictw w podziale na województwa. Informacje o liczbie obwodów łowieckich i Ośrodków Hodowli Zwierzyny w każdym z nadleśnictw. Możliwość wyszukiwania danych wg województw i nadleśnictw.