Informacje o Parkach Narodowych, przede wszystkim o populacjach, odstrzałach i tzw. “upadkach” zwierząt. W pierwszej kolumnie po rozwinięciu za pomocą znaku “+” można zobaczyć informacje o roku założenia parku i powierzchniach (ogólnej, lasów, ochrony ścisłej, ochrony ścisłej lasów). Możliwość filtrowania wyników wg nazwy parku, roku (domyślnie wczytany tylko 2017 r.) i gatunku zwierząt. (domyślnie wczytane dziki, jelenie szlachetne i sarny).

Uwaga! Analizując informacje należy mieć świadomość trzech faktów:

  1. W chwili obecnej brakuje danych z lat 2002-2003.
  2. Brak danych o odstrzałach i upadkach gatunków innych niż łoś, sarna, jeleń szlachetny i dzik (nie są publikowane). W tabelach pojawia się wartość 0, co nie oznacza, że tych odstrzałów i upadków nie było).
  3. Stwierdzone upadki są bardzo różnie definiowane przez poszczególne parki narodowe i mamy dużą wątpliwość, czy są porównywalne. Generalnie dotyczą aktywności drapieżników, kłusownictwa, wypadków komunikacyjnych i innych przyczyn.

 

Wykres przedstawia sumę odstrzałów zwierząt (łosie, dziki, sarny i jelenie szlachetne) w parkach narodowych. Szczegółowe analizy poszczególnych parków dostępne są tutaj, a wg gatunków tutaj.

Jest to wykres kumulacyjny, tj. każdy z parków jest niejako kolejną warstwą na wykresie. Dzięki temu łatwo można dostrzec sumaryczne ilości zabijanych zwierząt i udział poszczególnych parków (szczególnie tych z największą liczbą odstrzałów). Poszczególne parki narodowe w legendzie wykresu można “odznaczyć”, ukrywając ich oś na wykresie.

 

 

Wykres oparty o identyczne założenia jak powyższy, ale przedstawia liczbę zabitych zwierząt na km2 powierzchni parków.