Podstawowe informacje o parkach narodowych i szczegółowe statystyki zwierząt je zamieszkujących. W pierwszej kolumnie za pomocą znaku “+” uzyskujemy dostęp do ogólnych danych parków: daty założenia i powierzchnia (ogólnej, lasów, ochrony ścisłej, ochrony ścisłej lasów). Możliwość filtrowania danych przy pomocy lewego panelu – domyślnie wczytano 2017 r. i gatunki: dzik, jeleń szlachetny, sarna (dostępne również: bóbr, lis, łoś, niedźwiedź, ryś, wilk i żubr).

Uwaga! Analizując informacje należy mieć świadomość trzech faktów:

  1. W chwili obecnej brakuje danych z lat 2002-2003.
  2. Brak danych o odstrzałach i upadkach gatunków innych niż łoś, sarna, jeleń szlachetny i dzik (nie są publikowane). W tabelach pojawia się wartość 0, co nie oznacza, że tych odstrzałów i upadków nie było).
  3. Stwierdzone upadki są bardzo różnie definiowane przez poszczególne parki narodowe i mamy dużą wątpliwość, czy są porównywalne. Generalnie dotyczą aktywności drapieżników, kłusownictwa, wypadków komunikacyjnych i innych przyczyn.

Analizę pojedynczego parku można przeprowadzić tutaj, a gatunku tutaj. Można również pobrać plik Excel

 

Poniższy wykres przedstawia sumę odstrzałów zwierząt (łosie, dziki, sarny i jelenie szlachetne) w parkach narodowych. Jest to wykres kumulacyjny, tj. każdy z parków jest niejako kolejną warstwą na wykresie. Dzięki temu łatwo można dostrzec sumaryczne ilości zabijanych zwierząt i udział poszczególnych parków (szczególnie tych z największą liczbą odstrzałów). Poszczególne parki narodowe w legendzie wykresu można “odznaczyć”, ukrywając ich oś na wykresie.

 

Wykres oparty o identyczne założenia jak powyższy, ale przedstawia liczbę zabitych zwierząt na km2 powierzchni parków.