Wykaz informacji o populacjach, planach łowieckich i liczbie zabitych zwierząt dla wybranych gatunków (w panelu po lewej stronie). Domyślnie wczytano dane z roku 2018. Więcej informacji o obwodach łowieckich znajdziemy w tym zestawieniu (jak również w analizie obwodu i województw), a o OHZ tutaj. Należy zauważyć, że to zestawienie dotyczy obszaru obwodów łowieckich. Część zwierząt jest zabijana również poza obwodami, w tym w parkach narodowych, których analizę znajdziemy tu, tu i tu. Podsumowania i wykresu można znaleźć tutaj. Własna analiza może być wygodniejsza po pobraniu pliku Excel