Niech Żyją! Kampania o żywe ptaki

Chcemy, aby w Polsce zaprzestano strzelać do ptaków.
Naszym celem jest skreślenie ptaków z listy zwierząt łownych.
Wystarczy do tego jeden podpis Ministra Środowiska - nie potrzeba nawet zmian ustawowych.

W tym miejscu dowiesz się kim jesteśmy, o co i dlaczego walczymy, jak również jak chcemy to osiągnąć.