Wykaz informacji o populacjach, planach łowieckich i liczbie zabitych zwierząt, wg obwodów łowieckich. Domyślnie wczytano wyłącznie wykonanie planów (“W“) z roku 2018. Korzystając z lewego panelu istnieje możliwość wybrania innego zakresu dat, jak również typu informacji – planów łowieckich (“P“) i statystyk liczebności populacji (“S“).

Ostatni wiersz zawiera podsumowanie całej tabeli (nie tylko wierszy widocznych na ekranie). Proszę zwrócić uwagę, że ma on sens tylko jeśli zostanie wybrany jeden typ informacji (W, P albo S). Jeśli będą wybrane jednocześnie dwa lub trzy, nie należy brać pod uwagę podsumowania (bo nie można podsumować np. planu i wykonania).

Należy zauważyć, że to zestawienie dotyczy wyłącznie obwodów łowieckich. Część zwierząt jest zabijana również poza obwodami, w tym w parkach narodowych, których analizę znajdziemy tu, tu i tu. Podsumowania i wykresu można znaleźć tutaj. Własna analiza może być wygodniejsza po pobraniu pliku Excel