„Niech żyją ptaki i niech ożywa ludzka wrażliwość!”

Zenon Kruczyński


Społeczne poprawki do nowelizacji Prawa łowieckiego 2018:
Społeczne poprawki do Ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie

Stanowisko Koalicji Niech Żyją! w sprawie specustawy ASF i zmian w innych ustawach 2018:
Stanowisko Koalicji Niech Żyją! wobec zapowiedzi zmian w problematyce ustawodawczej objętej specustawą dotyczącą chorób zakaźnych zwierząt

Społeczne poprawki do Ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz rządowego projektu Ustawy o zmianie ustawy prawo łowieckie

Wersja skrócona – Uwagi koalicji Niech Żyją! do projektu nowego Prawa łowieckiego złożonego przez posłów PiS w grudniu 2015:
http://niechzyja.pl/dokumenty/nowe-prawo-lowieckie-skrot-uwag-12-2015.pdf

Uwagi koalicji Niech Żyją! do projektu nowego Prawa łowieckiego złożonego przez posłów PiS w grudniu 2015:
http://niechzyja.pl/dokumenty/uwagi-niech-zyja-do-zmiany-prawa-lowieckiego-gru-2015.pdf

Postulaty koalicji Niech Żyją! w związku z nowelizacją ustawy Prawo łowieckie w roku 2015:
Postulaty koalicji Niech Żyją! w związku z nowelizacją ustawy Prawo łowieckie

 

Opinie i stanowiska wobec projektowanych zmian w Prawie łowieckim:

Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Opinia Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Opinia Biura Analiz Sejmowych

Stanowisko Naukowców Uniwersytetu Śląskiego

Opinia Państwowej Rady Ochrony Przyrody