„Niech żyją ptaki i niech ożywa ludzka wrażliwość!”

Zenon Kruczyński

Społeczne poprawki do nowelizacji Prawa łowieckiego 2018:
Społeczne poprawki do Ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie

 

Stanowisko Koalicji Niech Żyją! w sprawie specustawy ASF i zmian w innych ustawach (16.01.2018):
Stanowisko Koalicji Niech Żyją! wobec zapowiedzi zmian w problematyce ustawodawczej objętej specustawą dotyczącą chorób zakaźnych zwierząt

Społeczne poprawki do Ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz rządowego projektu Ustawy o zmianie ustawy prawo łowieckie

 

Opinie i stanowiska do nowelizacji Ustawy Prawo łowieckie w zakresie praw obywatelskich i konstytucyjnych gwarancji ochrony przyrody:

Opinia Rzecznika Praw Obywatelskich – Adam Bodnar (27.09.2016)

Opinia Państwowej Rady Ochrony Przyrody (12.01.2015)

Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (08.06.2015)

 

Opinie w sprawie zakazu udziału dzieci w polowaniach:

Petycja o zakaz udziału dzieci w polowaniach – Komitet Ochrony Praw Dziecka, Fundacja Dzieci Niczyje, UNICEF, Niebieska Linia (9.03.2015)

Opinia Marka Michalaka Rzecznika Praw Dziecka (12.03.2018)

Opinia Rzecznika Praw Dziecka (30.03.2015)

Apel do MEN (6.05.2015)

Poparcie przez MEN petycji o zakaz udziału dzieci w polowaniach (19.05.2015)

Opinia Prof. Tomasza Pietrzykowskiego (09.07.2015)

Opinia Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (26.05.2015)

Opinia Komitetu Psychologii PAN (29.05.2015)

Stanowisko Naukowców Uniwersytetu Śląskiego (08.06.2015)

 

Opinie w sprawie wykorzystywania żywych zwierząt w treningach, sprawdzianach, próbach pracy i konkursach psów myśliwskich i ptaków łowczych:

Opinia w sprawie szkolenia psów myśliwskich – dyrektor CEK „Psia Watacha” Magda Urban (10.03.2018)

Opinia na temat szkolenia psów myśliwskich – dr hab. Prof. UAM Hanna Mamzer (11.03.2018)

 

Opinie w sprawie obowiązku regularnych badań myśliwych:

Opinia w sprawie obowiązku regularnych badań psychologicznych i okulistycznych myśliwych – konsultant krajowy w dziedzinie medycyny pracy Paweł Wdówik (13.03.2018)

 

Stanowisko Koalicji Niech Żyją! do nowelizacji Ustawy Prawo łowieckie w latach 2015 – 2017:

Wersja skrócona: http://niechzyja.pl/dokumenty/nowe-prawo-lowieckie-skrot-uwag-12-2015.pdf

Postulaty koalicji Niech Żyją! w związku z nowelizacją ustawy Prawo łowieckie