List otwarty i informacja prasowa | Rada ds Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego