Spotkanie z Głównym Konserwatorem Przyrody – Piotrem Otawskim w Ministerstwie Środowiska