Spotkanie z Głównym Konserwatorem Przyrody, Panem Ministrem Piotrem Otawskim