Puszczę Białowieską od pił spalinowych zachowaj Panie – artykuł Zenona Kruczyńskiego