Prof. Ewa Symonides, Maja Ostaszewska, Wojciech Eichelberger popierają kampanię Niech Żyją!