Polowania na migrujące ptaki w chronionej strefie 5km od linii brzegowej