Oświadczenie koalicji Niech Żyją! w sprawie działalności grupy Ludzie Przeciw Myśliwym