Intensywne zabijanie dzików może zwiększyć liczbę przypadków ASF