„Niech żyją ptaki i niech ożywa ludzka wrażliwość!”

Zenon Kruczyński
Aktualności

Niniejszym oświadczamy, że Ludzie Przeciwko Myśliwym oraz Fundacja „LPM – Ruch na rzecz Obrony Praw Zwierząt i Ludzi” nie są członkami Koalicji Niech Żyją!, ani też z nami nie współpracują. LPM posługuje się zwrotem „my” sugerując wspólne działania w ramach naszej koalicji. Żadnych wspólnych działań jednak nie prowadzimy. LPM stał się na krótko członkiem koalicji w roku 2015, ale potem podjęliśmy decyzję o wyłączeniu LPM, wobec braku jakiejkolwiek współpracy oraz wobec stwierdzonych przypadków opisywania naszych wspólnych koalicyjnych działań jako wyłącznej zasługi LPM. Docierają do nas także, np. od wolontariuszy pracujących na rzecz organizacji tworzących Niech Żyją!, informacje wskazujące wprost na nieuczciwe działania LPM.

Nie jesteśmy w stanie zweryfikować wiarygodności LPM, czy też Fundacji LPM, ani też realnych działań finansowanych z prowadzonej publicznie zbiórki pieniędzy. Brak jest przejrzystych informacji o prowadzonej przez LPM działalności i finansowanych przez tę Fundację przedsięwzięciach. Nie udało nam się też zweryfikować prowadzenia przez LPM azylu o nazwie „Lisie Niebo”. W związku z tym sugerujemy ostrożność w kontaktach z Fundacją LPM. Bardziej szczegółową informację na ten temat można znaleźć w poście Wrocławian Przeciwko Myśliwym:
https://www.facebook.com/wroclawianie.przeciw.mysliwym/posts/1563145907110376