Nasza kampania prowadzona jest społecznie. Aby kontynuować nasze działania potrzebujemy pieniędzy. Finansujemy druk ulotek i plakatów, opracowania i opinie naukowe, utrzymanie strony internetowej, tropimy patologiczne i naruszające prawo zachowania myśliwych. Edukujemy, uświadamiamy, ujawniamy okrucieństwo i budzimy ludzką wrażliwość.

Będziemy ogromnie zobowiązani za wsparcie naszych działań wpłatami na konto:

12 1240 1040 1111 0010 8663 5021

Jest to specjalne subkonto prowadzone przez jednego z naszych koalicjantów: Fundację Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva! Wszystkie środki zgromadzone na tym koncie będą przeznaczone wyłącznie na działania koalicji Niech Żyją!