1 procent dla Niech Żyją!

Prosimy, przekaż nam 1% podatku dochodowego. To tylko cztery proste kroki:

  1. Wypełnij odpowiedni formularz PIT (PIT-36, PIT- 37, PIT 28) i ustal wysokość należnego podatku za rozliczany rok.
  2. Oblicz ile wynosi 1% należnego podatku i wpisz tę kwotę w odpowiednią rubrykę zeznania podatkowego – zwykle jest to jedna z ostatnich.
  3. W odpowiedniej rubryce wpisz numer KRS 0000135274
  4. Koniecznie uzupełnij rubrykę “Cel szczegółowy 1%” wpisując tam słowa „Niech Żyją!” :

 

 

Wszystkie wpłaty 1% podatku trafiają na konto Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!, która jest jedną z organizacji założycielskich kampanii Niech Żyją!

Nasza kampania prowadzona jest społecznie. Wszystkie zaangażowane w nią osoby pracują jako wolontariusze. Żeby kontynuować nasze działania potrzebujemy pieniędzy. Finansujemy druk ulotek i plakatów, opracowania i opinie naukowe, utrzymanie strony internetowej, tropimy patologiczne i naruszające prawo zachowania myśliwych.

Edukujemy, uświadamiamy, ujawniamy okrucieństwo i budzimy ludzką wrażliwość.