Wykaz informacji o populacjach, planach łowieckich i liczbie zabitych zwierząt, wg obwodów łowieckich. Domyślnie wczytano dane z roku 2018, ale istnieje możliwość wybrania dowolnych lat z przedziału 2016-2018. Możliwość filtrowania danych wg:

  • obwodu
  • województwa
  • roku
  • typu. Domyślnie wczytują się informacje o wykonaniu planów łowieckich (“W“). Istnieje możliwość również planów (“P“) i statystyk liczebności populacji (“S“).

Ostatni wiersz zawiera podsumowanie całej tabeli (nie tylko wierszy widocznych na ekranie). Proszę zwrócić uwagę, że ma on sens tylko jeśli zostanie wybrany jeden typ (W, P albo S) statystyki. Jeśli będą wybrane jednocześnie 2 lub 3, nie należy brać pod uwagę podsumowania (bo nie można podsumować np. planu i wykonania).

Część mniej istotnych w tym zestawieniu danych obwodów łowieckich jest ukryta, aby je zobaczyć, proszę rozwinąć dany wiersz za pomocą symbolu “+” w pierwszej kolumnie. Więcej informacji o obwodach łowieckich znajdziemy w tym zestawieniu, a o OHZ tutaj.