„Niech żyją ptaki i niech ożywa ludzka wrażliwość!”

Zenon Kruczyński

Zadzwoń do Ministra Środowiska, aby uprzejmie i rzeczowo przedstawić nasze racje:
Maciej Grabowski – Minister Środowiska – tel.: (+48 22) 57-92-400, 57-92-222
Piotr Otawski – Podsekretarz Stanu – Główny Konserwator Przyrody – tel.: (+48 22) 57-92-392, 57-92-331
Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody tel.: (+48 22) 57-92-550