„Niech żyją ptaki i niech ożywa ludzka wrażliwość!”

Zenon Kruczyński

1. Jeśli jeszcze tego nie wiesz, ustal, kto reprezentuje Cię w Sejmie. Listę posłów wg podziału na okręgi wyborcze znajdziesz tutaj:

http://pracujadlaciebie.pl/sejm/okregi

2. Email, telefon i adres biura poselskiego znajdziesz profilu posła, w zakładce “Biura” lub na stronie www posła podanej na poselskim profilu.

3. Wyślij emaila do swojego parlamentarzysty, zadzwoń do biura poselskiego, umów się na spotkanie podczas dyżuru poselskiego. Spokojnie, uprzejmie i rzeczowo przedstaw nasze argumenty.

4. Poniżej przykład treści, którą możesz wykorzystać w emailu / rozmowie lub podczas spotkania:

Szanowna Pani Poseł / Szanowny Panie Pośle,

Chciałbym zwrócić uwagę na istotny problem polowań na dzikie ptaki.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych, na liście gatunków łownych znajduje się obecnie 13 gatunków dzikich ptaków. Populacje wielu z nich uległy w ostatnich latach dramatycznemu zmniejszeniu.

Na wielu obszarach, gdzie prowadzi się polowania na ptaki, takich jak ostoje ptaków, obszary Natura2000, czy otuliny Parków Narodowych, polowania te niweczą skutki działań ochronnych, w tym kosztownych zabiegów ochrony czynnej, który finansują wszyscy

Podczas polowań zabijane są także gatunki (zwłaszcza dzikich kaczek i gęsi) objęte ochroną ścisłą, czasami gatunki wręcz na skraju wymarcia w Polsce, jak np. Podgorzałka. Wynika to z trudności w odróżnieniu gatunków łownych od pozostałych.

W dobie olbrzymiej presji człowieka, utraty siedlisk, zanikania bioróżnorodności i kurczenia się populacji, polowania „dla sportu” są nielogiczne.

Są także niebezpieczne z uwagi na to, że powodują wprowadzanie do środowiska rocznie kilkuset ton toksycznego ołowiu (w postaci śrutu i naboi). Ołów ten kumuluje się od lat, zanieczyszczając glebę i wody, i stanowiąc realne zagrożenie ołowicą, zarówno dla człowieka, jak i zwierząt.

Zwracam się do Pana Posła / Pani Poseł o wsparcie kampanii Niech Żyją! (www.niechzyja.pl), której celem jest skreślenie dzikich ptaków z listy zwierząt łownych.

1. Dzikie ptaki nie powodują liczących się szkód w uprawach rolnych.
2. Ptaki mają naturalnych drapieżników we wszystkich stadiach życia.
3. Mięso pozyskiwane z dzikich ptaków nie ma żadnego znaczenia ekonomicznego.
4. W wyniku polowań na ptaki łowne zabijane są także gatunki objęte ochroną ścisłą.
5. Podczas polowań na ptaki następuje wprowadzenie do środowiska niekontrolowanych ilości ołowiu.

Z poważaniem,