„Niech żyją ptaki i niech ożywa ludzka wrażliwość!”

Zenon Kruczyński

Wyślij swoją własną wiadomość do Ministra Środowiska, Macieja Grabowskiego z prośbą o skreślenie ptaków z listy gatunków łownych. Jeśli chcesz, możesz skorzystać z naszego wzoru. Jak to zrobić?

1. skopiuj poniższy tekst

2. wklej w swoim programie pocztowym

3. wpisz od siebie TEMAT wiadomości

4. wklej następujących adresatów:
Biuro.Ministra@mos.gov.pl; info@mos.gov.pl; Departament.Lesnictwa.i.Ochrony.Przyrody@mos.gov.pl; niech.zyja@gmail.com

5. Podpisz się imieniem i nazwiskiem

6. Wyślij!

Wzór:

 

Minister Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
Biuro.Ministra@mos.gov.pl

Szanowny Panie Ministrze,

Zwracam się do Pana z wnioskiem o skreślenie wszystkich 13 gatunków
dzikich ptaków z listy zwierząt łownych ustalonej w Rozporządzeniu z
dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt
łownych.

Mój wniosek uzasadniam następująco:

1. Dzikie ptaki nie powodują liczących się szkód w uprawach rolnych.
2. Nie zachodzi potrzeba kontroli populacji – nie ma żadnych dowodów na to, że jakakolwiek populacja łownego gatunku ptaka jest nienaturalnie przegęszczona.
3. Mięso pozyskiwane z dzikich ptaków nie ma żadnego znaczenia ekonomicznego.
4. W wyniku polowań na ptaki łowne zabijane są także gatunki objęte
ochroną ścisłą.
5. Podczas polowań na ptaki następuje wprowadzenie do środowiska wyjątkowo
dużych ilości ołowiu (strzały śrutem), które kumulują się przez lata,
stanowiąc zagrożenie ołowicą, zarówno dla człowieka, jak i dla dzikich
zwierząt, w tym gatunków objętych ochroną.

Na wielu obszarach, gdzie prowadzi się polowania na ptaki, takich jak
ostoje ptaków, obszary Natura 2000, czy otuliny Parków Narodowych,
polowania te niweczą skutki działań ochronnych, w tym kosztownych
zabiegów ochrony czynnej, a do środowiska wprowadzany jest w ilościach
niekontrolowanych toksyczny ołów.

Jednocześnie proszę o poinformowanie mnie:

1. Czy organy administracji państwowej zbierają dane na temat ilości
sprzedawanej i zużywanej w Polsce amunicji wykonanej ze śrutu
ołowianego?

2. Czy prowadzony jest monitoring populacji wszystkich gatunków ptaków
chronionych i gatunków ptaków znajdujących się obecnie na liście zwierząt łownych? Jeśli nie, to na jakiej zasadzie prowadzona jest w stosunku do tych gatunków gospodarka łowiecka?

Uprzejmie proszę o odpowiedź na mój wniosek i pytania w trybie i
terminach przewidzianym w kodeksie postępowania administracyjnego.

Z poważaniem,

…………………………………