„Niech żyją ptaki i niech ożywa ludzka wrażliwość!”

Zenon Kruczyński
Aktualności

Sejm przyjął kilka kluczowych poprawek w nowelizacji prawa łowieckiego. To dobra zmiana i kompromis w sprawie ustawy łowieckiej, które stały się możliwe dzięki porozumieniu ponad politycznymi podziałami. Likwiduje tradycje łowieckie rodem z PRL. Po raz pierwszy, polski parlament sprzeciwił się potężnej jak dotąd Polskiej Partii Myśliwych.

W nowelizacji przyjętej przez Sejm pojawiły się przepisy o zakazie wykorzystywania żywych zwierząt w szkoleniach i konkursach psów myśliwskich i zakaz udziału dzieci w polowaniach. To przełomowa zmiana, kładąca kres szkodliwym i skandalicznym praktykom, z których już dawno polskie łowiectwo powinno zrezygnować. Jednocześnie przywrócono Polkom i Polakom prawo do ich własności. Wyłączanie nieruchomości z polowań będzie ułatwione. Zakazano również polowań zbiorowych w parkach narodowych. Posłanki i posłowie zagłosowali również za wykreśleniem propozycji karania za utrudnianie polowań.

Dobrym rozwiązaniem jest również większa kontrola ministra nad Polskim Związkiem Łowieckim oraz zagwarantowanie wypłaty odszkodowań rolnikom, w przypadku niewypłacalności koła łowieckiego.

To historyczna chwila. Sejm uwzględnił ważne postulaty obywateli. Teraz można mówić o kompromisie i o kroku w dobrą stronę. Dobrej zmianie w Sejmie nie przeszkodziły skandaliczne wystąpienia reprezentantów Polskiego Stronnictwa Ludowego i Kukiz’15, które broniły myśliwskich przywilejów 0,3% społeczeństwa. Wbrew ich zapowiedziom przegłosowana nowelizacja prawa łowieckiego nie zniszczy polskiego łowiectwa, ale je ucywilizuje. Strona społeczna popiera przegłosowaną przez Sejm zmianę.

Zdajemy sobie sprawę, że są pilne postulaty, które nie znalazły uznania sejmowej większości. Ważnym punktem do wprowadzenia w najbliższej przyszłości jest wciąż obowiązek regularnych badań lekarskich i psychologicznych dla myśliwych. Dziś w ich rękach znajduje się ponad 70% zarejestrowanej broni. Kwestia niekontrolowanego dokarmiania i nęcenia zwierząt, która szkodzi przyrodzie i sprzyja rozprzestrzenianiu się ASF również wymaga pilnego wprowadzenia odpowiedniej regulacji.

Mamy nadzieję, że Senat przyjmie przegłosowane przez Sejm zmiany, a lobby myśliwskie nie będzie już decydowało o kształcie prawa, które dotyczy wszystkie Polki i Polaków – takich jak możliwość ustanowienia zakazu polowania na własnej ziemi, swobodny dostęp do lasu oraz bezpieczeństwo obywateli. Mamy też nadzieję, że łowiectwo zacznie w końcu sprzyjać ochronie polskiej przyrody. Polska ma szansę dać dobry przykład reszcie Europy w wyznaczaniu standardów społecznych i etycznych w zakresie prawa łowieckiego.