„Niech żyją ptaki i niech ożywa ludzka wrażliwość!”

Zenon Kruczyński

Zamierzamy złożyć wniosek do ministra środowiska o wprowadzenie bezterminowego moratorium na odstrzał wszystkich gatunków dzikich ptaków. Nasz wniosek poprzemy źródłami naukowymi. Mamy z czego korzystać, ponieważ liczne źródła naukowe wykazują negatywny wpływ polowań na dobrostan środowiska. Opracowania naukowe wykazują także, iż polowania stanowią zagrożenie dla gatunków objętych ochroną, a także dla człowieka z powodu olbrzymich ilości ołowiu wprowadzanych do wód i ziemi przez myśliwych.
Jesteśmy przekonani, iż adresaci naszego wniosku w Ministerstwie Środowiska uznają, iż interes ochrony przyrody i ochrony środowiska, w którym żyje ponad 38 milionów obywateli naszego kraju jest ważniejszy, niż interes bardzo wąskiej grupy osób, która ze strzelania do ptaków uczyniła sobie rozrywkę.