„Niech żyją ptaki i niech ożywa ludzka wrażliwość!”

Zenon Kruczyński
Aktualności

Zastrzelenie Krakwy w Wojskowym Kole Łowieckim Sokółw Bydgoszczy

Krakwa jest gatunkiem podlegającym ochronie ścisłej. Niestety jej podobieństwo do Krzyżówki (znajdującej się na liście ptaków łownych) i bardzo słabe umiejętności rozpoznawania gatunków u myśliwych powodują, że do polujący strzelają do Krakwy często, myląc ją właśnie z Krzyżówką.

Na zdjeciach Krakwa znajduje się na pierwszym planie w wiązce upolowanych martwych ptaków.

Fakt, że zdjęcie zastrzelonej Krakwy wisiało na stronie Koła Łowieckiego Sokół przez wiele miesięcy świadczy o tym, że rozpoznać Krakwy nie potrafił nie tylko ten, który ją nielegalnie zastrzelił, ale także pozostali członkowie tego Koła, którzy oglądali to zdjęcie w galerii internetowej.

Na nasze wystąpienie skierowane do Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego w sierpniu 2013r. do dzisiaj nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Posted in: Jak