„Niech żyją ptaki i niech ożywa ludzka wrażliwość!”

Zenon Kruczyński
Aktualności

Czapla Siwa jest objęta ochroną częściową i nie ma jej na liście gatunków łownych.
Te zdjęcia zostały wykonane ok. godz. 11.00 w dniu 15 września 2013 (sobota) w województwie mazowieckim.
W tym samym miejscu 3 godziny wcześniej odbyło się polowanie. Zdjęcia pokazują wyraźnie, że ptak został zabity z broni śrutowej. Kontakt z lokalną delegaturą mazowieckiej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska potwierdził, iż nie wydawano na ten czas żadnych pozwoleń na odstrzał ptaków w związku z hodowlami ryb na stawach w tym regionie.

Posted in: Jak