„Niech żyją ptaki i niech ożywa ludzka wrażliwość!”

Zenon Kruczyński
Aktualności

Raport (jęz. ang.): Zatrucie ołowiem ptaków w Europie:
https://www.peregrinefund.org/subsites/conference-lead/PDF/

0107%20Mateo.pdf

‘Ołów zabija’ – broszura WWT (jęz. ang.):
http://www.wwt.org.uk/uploads/documents/1335368103_

2629BigIssue.pdf

‘Zatrucie ołowiem dzikich ptaków’ (jęz. ang.)
http://www.wwt.org.uk/issues/

Raport: Krajowy bilans emisji metali ciężkich:
http://www.kobize.pl/materialy/Inwentaryzacje_krajowe/2012/

Raport_LRTAP_2010.pdf

Raport (jęz. ang.): Zatrucie ołowiem ptaków w Europie:
https://www.peregrinefund.org/subsites/conference-lead/PDF/

0107%20Mateo.pdf

Posted in: Warto przeczytać