„Niech żyją ptaki i niech ożywa ludzka wrażliwość!”

Zenon Kruczyński
Aktualności

‘Ziemia krwi i przemocy’
http://interia360.pl/artykul/ziemia-krwi-i-przemocy,2721

‘Polują i trują’
http://wyborcza.pl/1,87710,9425400,Poluja_i_truja.html

‘Ukryta żądza zabijania’
 http://interia360.pl/artykul/ukryta-zadza-zabijania,53989

‘Mięsarze’
http://plamkamazurka.blox.pl/tagi_b/69124/miesarze.html

‘Rykowisko dla jeleni, nie dla myśliwych’:
http://www.przekroj.pl/artykul/935914.html

‘Ludzie i zwierzęta. Myślistwo – nie”
http://srodowisko.ekologia.pl/przyroda/Ludzie-i-zwierzeta-

Myslistwo-nie,12638.html

‘Rzecz o myślistwie’
http://srodowisko.ekologia.pl/przyroda/Rzecz-o-myslistwie,11238.html

Współczesne myślistwo w Polsce – Raport subiektywny:
http://pracownia.org.pl/dzikie-zycie-numery-archiwalne,2292,article,5172

Polowania a Parki Narodowe:
http://pracownia.org.pl/dzikie-zycie-numery-archiwalne,2124
http://pracownia.org.pl/dzikie-zycie-numery-archiwalne,2120,article,2498

‘Przemyśleć tradycję’ – wątpliwości samych myśliwych:
http://www.braclowiecka.net.pl/temp/Przemyslec_

tradycje-f95b6.pdf

Wystąpienie Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska do Polskiego Związku Łowieckiego w sprawie strzelania do gatunków chronionych:

http://www.koo.org.pl/attachments/article/103/GDOS_

strzelanie.pdf

Polowanie na dzikie ptaki

Polowaczka – czyli poradnik myśliwych, jak polować na kaczki:
http://polowaczka.com/archiw/polowaczka1/3strona/3strona.html

Śmiertelność ptaków, w tym chronionych, w wyniku polowań:
www.mto-kr.pl/dmdocuments/Wiehle_D_2007_Smiertelnosc_ptakow_

na_stawach_rybnych.pdf

Rzecznik Polskiego Związku Łowieckiego o tym jak trudno jest odróżnić gatunki łowne od chronionych:
http://www.poluje.pl/polowanie,polowanie-na-dzikie-kaczki-

8211-ruszyl-sezon,9561

Nielegalne metody wabienia ptaków przez myśliwych:
http://www.birdwatching.pl/wiadomosci/24/art/372

Posted in: Warto przeczytać