„Niech żyją ptaki i niech ożywa ludzka wrażliwość!”

Zenon Kruczyński

Zamieścimy tutaj wkrótce pełną wersję wniosku o skreślenie dzikich ptaków z listy zwierząt łownych wraz z uzasadnieniem i podaniem źródeł naukowych.
Tymczasem publikujemy wniosek złożony przez naszą koalicję do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o objęcie ochroną gatunkową 13 gatunków ptaków, które obecnie są ptakami łownymi.
ZOBACZ: Wniosek o ochronę gatunkową 13 gatunków


W dniu 6 stycznia 2015 koalicja Niech Żyją! złożyła obszerne uwagi w ramach konsultacji społecznych do projektowanych przez Ministra Środowiska zmian w prawie łowieckim.
ZOBACZ: Uwagi do zmiany Prawa Łowieckiego w 2015