Kampania Niech Żyją!:

 


Zakaz polowań na prywatnym terenie. Wyłącz swój teren z obwodu łowieckiego:

https://zakazpolowania.pl/

 

Kanał You Tube “Wrocławianie przeciw myśliwym”:

https://www.youtube.com/channel/UCClUfLi4tt53uFhWefD2b8A/videos

 

Interpelacja poselska w sprawie polowań na ptaki:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=8290

 

Prawo łowieckie. Ustawa z dnia 13 października 1995 r., z późniejszymi zmianami:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19951470713

 

Wpływ polowań na ptaki i sposoby ograniczania ich negatywnego oddziaływania, Cezary Mitrus i Adam Zbyryt:

http://www.ornis-polonica.pl/_pdf/OP_2015_4_309-327.pdf

 

Miesięcznik ‘Dzikie Życie’:

http://pracownia.org.pl/dzikie-zycie