Kampania Niech Żyją!:

 


Interpelacja poselska w sprawie polowań na ptaki:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=8290

 

Prawo łowieckie. Ustawa z dnia 13 października 1995 r., z późniejszymi zmianami:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19951470713

 

Miesięcznik ‘Dzikie Życie’:

http://pracownia.org.pl/dzikie-zycie