„Niech żyją ptaki i niech ożywa ludzka wrażliwość!”

Zenon Kruczyński
Aktualności

Miesięczne archiwum: Czerwiec 2015

fot. Adam Ławnik

Działając wspólnie i w porozumieniu z posłem-myśliwym Janem Szyszko (PiS) przewodniczący Komisji poseł-myśliwy Stanisław Żelichowski (PSL), głosami pozostałych posłów-myśliwych zasiadających w komisji, doprowadził do przyjęcia przez Komisję sprawozdania Podkomisji „w ciemno”, bez jakiejkolwiek dyskusji, bez możliwości składania… więcej...

fot. Mikołaj Stawowy

Helsińska Fundacja Praw Człowieka skierowała do przewodniczącego sejmowej Komisji Ochrony Środowiska opinię w sprawie projektu nowelizacji Prawa łowieckiego.

W swojej opinii HFPC wskazała, że proponowane zmiany są niewystarczające i nie implementują w pełni standardów wynikających z orzecznictwa… więcej...

fot. Adam Ławnik

Wbrew informacjom ogłoszonym przez Ministerstwo Środowiska, wciąż nie wiemy jaka jest liczebność łosi. Nie może być w tej sytuacji mowy o uchyleniu moratorium na odstrzał łosia w Polsce – informują organizacje zrzeszone w koalicji Niech Żyją!, Pracownia… więcej...