„Niech żyją ptaki i niech ożywa ludzka wrażliwość!”

Zenon Kruczyński
Aktualności

Roczne archiwum: 2015

Marszałkini Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska zwróciła projekt nowelizacji prawa łowieckiego do komisji ochrony środowiska.

Jest to sytuacja bez precedensu we współczesnej praktyce Sejmu – jeszcze nigdy nie zdarzyło się, by uznano, że sejmowa komisja złamała prawo, podobnie jak nie zdarzyło się… więcej...

fot. Adam Ławnik

Działając wspólnie i w porozumieniu z posłem-myśliwym Janem Szyszko (PiS) przewodniczący Komisji poseł-myśliwy Stanisław Żelichowski (PSL), głosami pozostałych posłów-myśliwych zasiadających w komisji, doprowadził do przyjęcia przez Komisję sprawozdania Podkomisji „w ciemno”, bez jakiejkolwiek dyskusji, bez możliwości składania… więcej...

fot. Mikołaj Stawowy

Helsińska Fundacja Praw Człowieka skierowała do przewodniczącego sejmowej Komisji Ochrony Środowiska opinię w sprawie projektu nowelizacji Prawa łowieckiego.

W swojej opinii HFPC wskazała, że proponowane zmiany są niewystarczające i nie implementują w pełni standardów wynikających z orzecznictwa… więcej...

fot. Adam Ławnik

Wbrew informacjom ogłoszonym przez Ministerstwo Środowiska, wciąż nie wiemy jaka jest liczebność łosi. Nie może być w tej sytuacji mowy o uchyleniu moratorium na odstrzał łosia w Polsce – informują organizacje zrzeszone w koalicji Niech Żyją!, Pracownia… więcej...

MANIFESTACJA
Dość rządów myśliwych w Sejmie!

wtorek 26 maja 2015 r. godz. 13.00 – 15.00
Warszawa, przed Sejmem na ul. Wiejskiej

W Sejmie nowelizowane jest obecnie w sposób skandaliczny Prawo łowieckie. Myśliwi zdominowali prace nad nowym prawem i piszą je… więcej...